Onze school

De Nederlandstalige School op Mallorca geeft Nederlandse les aan kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar op zaterdagmorgen van 10h tot 13:30h. De school wordt onderverdeeld in twee groepen, de onderbouw, voor kinderen vanaf 4 tot 8 jaar (afhankelijk van het niveau), en de bovenbouw.

De doelgroep zijn voornamelijk kinderen van één of beide nederlands,- of vlaams-sprekende ouders. Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook welkom.

De Nederlandstalige School biedt zogenaamd NTC-onderwijs (Nederlandse Taal en Cultuur). Op NTC-scholen wereldwijd krijgen kinderen gemiddeld 3 uur per week les in de Nederlandse taal en cultuur, als aanvulling op het dagonderwijs op een lokale of internationale school.

De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland oftewel het NOB. Het NOB is een nederlandse organisatie die de kwaliteit van het nederlandse onderwijs wereldwijd waarborgt en wordt aangestuurd door het ministerie. De school krijgt ook schoolinspectie van het NOB.

De leerstof wordt icm het NOB samengesteld naar nederlandse maatstaven. Hierbij worden ieder jaar niveautoetsen afgenomen en worden de kinderen voorbereid op de cito toets. De cito toets wordt afgenomen in het laatste lesjaar en is ook geldig in Nederland.

Daarnaast worden de nederlandse en vlaamse culturen bijgebracht. Men moet hierbij denken aan Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, pasen, koningsdag etc.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen.

Vlnr, Karel, Michel, Ydo, Crisomara, Alex

  • Voorzitter: Alex Wernecke
  • Vice-voorzitter: Michel de Graaf
  • Penningmeester: Karel Deprez
  • Secretaris: Ydo Kosters
  • PR: Crisomara Ramirez

Het adres van de Nederlandstalige School is:

Carrer Àncora, 1
07610 Can Pastilla
Illes Baleares